Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) omogoča nekaj storitev, ki so dostopne preko telefona oziroma SMS sporočil in sicer:

Preko avtomatskega telefonskega odzivnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) št.: 01  30 77 300 lahko dobite naslednje informacije: Za informacije o čakalnih dobah v zdravstvu pritisnite 0, za informacije o poslovni mreži Zavoda pritisnite 1, za informacije o listinah za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pritisnite 2, za informacije o kartici zdravstvenega zavarovanja pritisnite 3, za  informacije o zdravstvenem zavarovanju, za potovanje v tujino pritisnite 4, za informacije o indeksu valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem pritisnite 5, za informacije o nadomestilu plače med bolniškim staležem pritisnite 6, za informacije o pogrebnini, posmrtnini in potnih stroških pritisnite 7, za informacije o postopku ugotavljanja bolniškega staleža in o postopku napotitve na zdraviliško zdravljenje pred imenovanim zdravnikom Zavoda in zdravstveno komisijo Zavoda pritisnite 8, če menite, da so bile kršene vaše pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pritisnite 9.

Postopek preverjanja urejenosti zdravstvenega zavarovanja z mobilnim telefonom je sledeč: 1. Pošljite SMS sporočilo na telefonsko številko 031 771 009. Vsebina sporočila je ključna beseda ZZ ter devetmestna ZZZS številka osebe. Na primer: SMS za osebo Jakob Moder z ZZZS številko 032822733 je:ZZ032822733. ZZZS številka je zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja. (Pošiljanje sporočila je možno iz vseh domačih mobilnih omrežij, ne pa med gostovanjem v tujih omrežjih. Vsako poslano SMS sporočilo plačate po veljavnem ceniku vašega mobilnega operaterja. 2. Takoj (odvisno od mobilnega operaterja) boste prejeli SMS sporočilo s podatki o urejenosti obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma o morebitnih napakah. SMS sporočilo sestavljajo: •• začetna črka imena in priimka zavarovane osebe in njena ZZZS številka (npr. SMS za osebo Jakob Moder z ZZZS številko 032822733 se prične z: JM 032822733:); •• podatek o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja; •• podatek o urejenosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – ta del sporočila prejmejo samo tiste zavarovane osebe, katerim zdravstvene storitve niso v celoti zagotovljene iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in morajo doplačati razliko do polne vrednosti storitve ali pa za kritje tega tveganja sklenejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje; Če je pri preverjanju podatkov prišlo do napake, se v SMS sporočilu izpiše vrsta napake. Vrnjena SMS sporočila so brezplačna.
ZZZS omogoča tudi naročanje listin za tujino tudi preko mobilnega telefona z SMS sporočilom. Postopek naročila je naslednji: 1. Uporabnik pošlje SMS sporočilo na telefonsko številko 031 771 009. Z enim SMS sporočilom se lahko naroči le eno listino. Če želite naročiti dve listine (npr. evropsko kartico in konvencijsko potrdilo) morate poslati dva SMS sporočila. 2. Vsebina sporočila: EUKZZ ter ZZZS številka (npr. SMS za osebo z ZZZS številko 032822733 je torej: EUKZZ032822733) SMS s takšno vsebino pošljete v primeru, ko naročate evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki velja v državah EU, Evropskega gospodarskega prostora, v Švici ter na Hrvaškem, v Makedoniji, Srbiji in Avstraliji. Za Bosno in Hercegovino je postopek naslednji: BIH ter ZZZS številka (npr. SMS za osebo z ZZZS številko 032822733 je torej: BIH032822733)  SMS s takšno vsebino pošljete v primeru, ko naročate konvencijsko potrdilo za Bosno in Hercegovino. 3. ZZZS številka mora biti zapisana v celoti z vsemi devetimi številkami - kot je zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja KZZ (označeno na sliki). 4. Uporabnik takoj (odvisno od mobilnega operaterja) prejme obvestilo o morebitnih napakah ali o uspešnosti naročila. 5. Na podlagi prejetega naročila Zavod izdela listino in jo po pošti pošlje zavarovani osebi na njen stalni oz. začasni naslov v Sloveniji, če ima tega prijavljenega. Oseba prejme listino v 4 delovnih dneh po naročilu. Upokojencem in njihovim družinskim članom ter družinskim članom zaposlene oz. samozaposlene osebe, ki imajo stalno prebivališče v drugi državi članici EU, bo listina poslana na naslov stalnega prebivališča v državi članici EU. V tem primeru je potreben daljši čas za pošiljanje listine, zato bo oseba prejela listino kasneje kot v 4 delovnih dneh od dneva naročila. 6. Naročanje listin za tujino preko mobilnih telefonov je možno iz vseh domačih mobilnih omrežij. Naročilo listine ni mogoče, ko uporabnik gostuje v tujih omrežjih. 7. Vsako poslano SMS sporočilo plača uporabnik po veljavnem ceniku svojega mobilnega operaterja. Vrnjena SMS sporočila so za uporabnika brezplačna.

Kogar bi zanimale Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in metode prenosa finančnih sredstev, si lahko prenese Wordov dokument (ali pa prosi nekoga ki to možnost ima) s spletne strani : http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/BCD1FD05407A8894C1256B67002B5B9D

.