Zgodovinska prelomnica na RTV SLO

Spoštovani

V priponi vam pošiljam prepis sklepov Programskega sveta RTV Slovenija, ki so bili sprejeti na 5. redni seji Sveta, z dne 07.07.2014 in so kot taki izredno pomembni za slepe in slabovidne. Njihova (upajmo) čim hitrejša realizacija, bo prinesla skokovit napredek do enakih dostopnosti programskih vsebin vsem senzornim invalidom, še posebej pa slepim in slabovidnim. Kajti resnici na ljubo je potrebno priznati, da je organizacija gluhih in naglušnih (ZGNGS) v preteklosti za gluhe in naglušne na tem področju veliko bolje poskrbela, tako z rednimi oddajami na TV SLO (Prisluhnimo tišini ipd), kot tudi z ustanovitvijo in uvedbo spletne televizije v lastni režiji, ob znatnem sofinanciranju države in FIHO.

Pričujoči sklepi so plod in zasluga več letnih aktivnosti Programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide, tako v mandatnem obdobju 2010-2014, ki mu predseduje nekdanji predsednik ZDSSS, Stane Padežnik,kot tudi Programskega odbora v obdobju 2006 – 2010, ko je pričel Stane na tem področju dobesedno orati ledino, ter se argumentirano zavzemati za enako dostopnost do programskih vsebin tudi slepih in slabovidnih v izvedbi javnega zavoda RTV Slovenija.

Primerjalno naj vas seznanim, da je bila pred kratkim (konec meseca junija) v Kopru organizirana Mednarodna poletna šola z naslovom "Tvorba in interpretacija besedil iz besednih in slikovnih semiotskih kodov" v organizaciji Univerze na Primorskem, in s posebnim poudarkom na »avdiodiskripciji« oz. zvočnim opisom filmov, kjer je prof. Christopher Taylor, direktor jezikovnega instituta v Trstu, ter obenem koordinator projekta Evropske unije ADLAB ( Audio description: lifelong access for the blind), povedal, da imajo v Italiji že preko 6000 (šest tisoč)  posnetih filmov z zvočnim opisom, oz. še več, da je v R Italiji Javna televizija (RAI) zakonsko zavezana da v okviru svojega programa na vseh svojih TV postajah predvaja in priredi v slepim sprejemljivo opisno obliko najmanj 10 (deset) odstotkov svojih programskih vsebin. V nasprotju s tem (vsaj po podatkih, ki so bili posredovani na seminarju) je v R Sloveniji, teh filmov komaj nekaj čez, kot je prstov na eni roki. Vendar sem prepričan, da se nam obetajo boljši časi, ki so se pričeli s prihodom na čelo Javnega zavoda TV SLO, mag. Marka Filija, ki je zaradi pospešenega uvajanja in razvoja invalidskih vsebin v program TV SLO, sistemiziral novo delovno mesto, ki je v rangu pomočnika generalnega koordinatorja invalidskih vsebin, ter imenoval za koordinatorko vsebin mag. Matejo Vodeb.

V veselje mi je bilo posredovati tako vzpodbudno novico, ki se je upam veselite tudi vi!

D. Šajn, tajnik MDSS Koper in član Skupščine ZDSSS

Attachments:
Download this file (sklepi PS dost IV_7-7-14.doc)sklepi PS dost IV_7-7-14[ ]34 kB