Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozil

Spoštovane sočlanice in sočlani!

V Uradnem listu R Slovenije štev.: 71/2014, z dne 03.10.2014 - na povezavi:  http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014071.pdf#!/u2014071-pdf je bil objavljen »Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozil«, z veljavnostjo osmi dan po objavi,  ki vam ga dostavljamo v priponi, kot tudi listo tehničnih pripomočkov, do katerih so upravičeni senzorni invalidi. Vsi dokumenti (vključno z vlogo za uveljavitev pripomočka)  so dosegljivi tudi v berljivi, doc obliki. Za pomoč pri uveljavljanju tehničnih pripomočkov smo vam na razpolago v strokovni službi društva.