1. PRVA SOCIALNA IN OSEBNA POMOČ SLEPIM IN SLABOVIDNIM OSEBAM

 

Za uspešno integracijo in čimbolj kvalitetno življenje posamezne slepe oziroma slabovidne osebe je izjemno pomembno zgodnje odkrivanje tega »defekta« in njeno vključevanje v proces socialne integracije ter usposabljanje za čimbolj kvalitetno življenje v naravnem socialnem okolju. V ta sklop dejanj spada tudi pomoč pri uveljavljanju socialno varstvenih, zdravstvenih in drugih pravic, napotitev na ugotavljanje preostalih funkcij vida in psihosomatskih sposobnosti, kakor tudi pomoč pri vključevanju v rehabilitacijo, šolanje, prekvalifikacijo, dokvalifikacijo in v iskanju primerne zaposlitve ter v zvezi z upokojitvijo.

Nadalje gre za vključevanje v različne organizirane oblike usposabljanja za premagovanje gibalnih in komunikacijskih ovir, za obvladovanje primarnega življenjskega okolja, vključevanje v prostočasovne, rekreativne in druge interesne dejavnosti ter seznanjenje s programi društva ter zveze in drugih institucij, ki lahko nudijo pomoč prizadetemu posamezniku ali njegovi družini.

Posebna pomoč se daje slepim in slabovidnim osebam pri razreševanju osebnih stisk, v konfliktnih situacijah in pri premagovanju drugih oblik socialne izključenosti.

Program torej vsebuje:

n   seznanjenje slepe oziroma slabovidne osebe z obstoječimi možnostmi za rehabilitacijo, šolanje, prekvalifikacijo, zaposlovanje, itd.,

n   pomoč pri zagotavljanju različnih pravic,

n   seznanjenje slepe oziroma slabovidne osebe s tehničnimi in drugimi pripomočki ter njihovo dostopnostjo,

n   svetovanje v zvezi z izboljšanjem socialnih zmožnosti osebe,

n   svetovanje oziroma pomoč družini kot pomembnemu dejavniku pri obvladovanju nastale socialne situacije,

n   informiranje o delu društva.