11. OSEBNA ASISTENCA IN NEGA SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB

 

Program vsebuje:

·        ugotavljanje potreb po osebni asistenci in negi,

·        ugotavljanje upravičenosti na osnovi sprejetih kriterijev,

·        pridobivanje asistenta in njegovo usposabljanje,

·        izdelavo individualnega programa,

·        informiranje o pravicah, pripomočkih in možnostih življenja z okvaro,

·        pomoč pri reševanju osebnih stisk,

·        vzpodbujanje za aktivno življenje prizadete osebe in njene družine in za sožitje,

·        zagotavljanje nege, vzdrževanja bivalnih prostorov na domu uporabnikov,

·        organiziranje prehrane, varstva in spremstva.