13. USPOSABLJANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB ZA SAMOUREJANJE

 

Program usposabljanja obsega: