16. ORGANIZIRANJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ PRI PREPREČEVANJU
       SOCIALNE IZKLJUČENOSTI

 

Program zajema:

·        ustvarjanje pogojev za druženje zainteresiranih članov,

·        pomoč pri oblikovanju programa dela,

·        pomoč pri izvedbi programa,

·        pridobivanje novih znanj za medsebojno pomoč,

·        izmenjavo informacij in izkušenj,

·        sodelovanje z drugimi samopomočnimi skupinami in vključevanje v lokalno mrežo.