17. ORGANIZIRANJE SKUPIN ZA SOSEDSKO POMOČ

 

Program obsega:

·        ugotavljanje interesa slepe ali slabovidne osebe za vključevanje v okolje,

·        seznanjanje bližnjih sosedov s posebnimi potrebami slepe osebe,

·        pomoč slepi ali slabovidni osebi pri vključevanju v okolje,

·        iskanje možnosti za navezavo stikov,

·        razgovori v katerih sodelujejo tako slepa oseba kot zainteresirani posamezniki iz njenega sorodstva,

·        srečanja skupine za sosedsko pomoč