18. ORGANIZIRANJE SKUPINE IN IZVAJANJE DOPOLNILNE POMOČI PRI

       ŠOLANJU SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB

 

Program obsega:

·        informiranje učencev, dijakov, študentov in njihovih staršev o možnostih šolanja in seznanjanje s programom,

·        zbiranje potreb po dopolnilni učni pomoči,

·        pridobivanje strokovnjakov in usposabljanje prostovoljcev za sodelovanje v programu,

·        svetovanje staršem o načinu izvajanja učne pomoči,

·        svetovanje učencem, dijakom, študentom ter njihovim staršem o možnostih koriščenja zvočne in Braillove knjižnice pri ZDSSS,

·        sodelovanje s šolo v zvezi z učnimi obveznostmi posameznega slepega ali slabovidnega uporabnika.