19. USPOSABLJANJE SVOJCEV IN DRUGIH OSEB IZ OKOLJA ZA ŽIVLJENJE
      IN  DELO S SLEPO IN SLABOVIDNO OSEBO

 

Program obsega: