2. ORGANIZIRANJE TEČAJEV MOBILNOSTI IN ORIENTACIJE