20. USPOSABLJANJE IN OMOGOČANJE UPORABE SODOBNE
       INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE

       DRUŠTVENE ČITALNICE

 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je že pred leti nabavila in instalirala potrebno prilagojeno računalniško programsko in strojno opremo za potrebe društvenih čitalnice. Vzporedno z dobavo in sprotno nadgradnjo opreme pa je Zveza vzpostavila tudi svoj elektronsko informacijski sistem, na katerem je slepim uporabnikom dostopna vrsta časopisov dnevnega in tedenskega tiska, revij in druge literature. Elektronsko-informacijskega sistema se lahko poslužujejo usposobljeni slepi in slabovidni uporabniki s povezavo preko interneta. Seveda pa je za to potrebna tudi strojna in programska oprema, s pomočjo katere lahko slepa oz. slabovidna oseba suvereno obvlada računalnik. Ker je taka prilagojena računalniška oprema za posameznike predraga,   in si je zato ne morejo kupiti, jo zainteresirani lahko koristijo v društveni čitalnici na naslovu: Repičeva ul. št. 4, Koper.. Uporabniki, ki so izkazali interes za računalniško usposabljanje ter le to uspešno opravili, vendar nimajo v posesti lastne prilagojene računalniške programske in strojne opreme, imajo možnost vsakodnevnega dostopa v društveno čitalnico. Tako lahko koristijo dane možnosti prilagojenega računalniškega informiranja na elektronskem informacijskem sistemu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Uporabniki z ostankom vida pa lahko za individualne potrebe uporabljajo elektronsko povečalo. Vsem uporabnikom je na voljo tudi druga programska in strojna oprema kot je brajeova vrstica, programa JAWS in GOVOREC, skener, ipd. Za nove interesente  in skladno z novostmi organiziramo sprotna individualna, kot tudi skupinska usposabljanja.

Glede na specifiko izvajanja programa, nastajajo ob tem še dodatni posebni stroški predvsem za osebno pomoč uporabnikom, osveščanja okolja v katerem živi in dela, ter nabavo potrebne specialne prilagojene računalniške programske in strojne opreme.