25. ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA TEČAJEV

 

Program obsega:

·        spodbujanje slepih in slabovidnih za vključevanje v organizirane tečaje s katerimi pridobivajo nova, ali utrjujejo že prej pridobljena znanja, zlasti pa jih animiramo za vključitev v::

o       začetni tečaj italijanskega jezika

o       začetni tečaj angleškega jezika

o       začetni tečaj nemškega jezika

o       nadaljevalni tečaj italijanskega jezika

o       nadaljevalni tečaj nemškega jezika

o       nadaljevalni tečaj angleškega jezika

o       tečaj strojepisja

o       začetni plesni tečaj

o       nadaljevalni plesni tečaj

·        spodbujanje slepih in slabovidnih za vključevanje v druge organizirane tečaje družabnega značaja, ki jim omogočajo lažje vključevanje v socialno okolje,