3. POMOČ KASNEJE OSLEPELIM SLEPIM IN SLABOVIDNIM OSEBAM>

 

Program je naravnan na usposabljanje prizadete osebe za socialno funkcioniranje in za aktiven odnos do nove življenjske situacije, kakor tudi na novo vlogo družine kot dejavnika v življenju prizadete osebe.

Program obsega: