5. OPISMENJEVANJE ODRASLIH SLEPIH OSEB V BRAJEVI PISAVI

 

Program obsega:

n   seznanitev in vzpodbujanje novo oslepelih oseb za učenje Braillove pisave,

n   svetovanje za vključitev v individualno učenje Braillove pisave na domu, ali skupinsko učenje v obliki tečajev,

n   seznanitev, svetovanje in zagotovitev tehničnih pripomočkov za pisanje (tablica, pisalo, Braillov pisalni stroj in Braillov papir) in priročnika za učenje Braillove pisave,

n   organizacija in izvedba individualnega poučevanja Braillove pisave ali skupinskega poučevanja,

n   prilagoditev predavalnice za skupinsko izvedbo tečaja,

n   usmerjanje in svetovanje za včlanitev v Braillovo knjižnico ter naročilo na Braillove časopise pri zvezi,

n   organizacija in izvedba tekmovanj v branju in pisanju Brajeve pisave v okviru vseh tečajnikov oz. vseh članov MDSS.