6. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB –

                                                     ZAČETNI TEČAJ

 

Program obsega: