8. POMOČ DRUŽINI S SLEPIM ALI SLABOVIDNIM ČLANOM Z DODATNIMI

     MOTNJAMI V TELESNEM ALI DUŠEVNEM RAZVOJU

 

Program obsega:

n   aktivnosti v zvezi z zgodnjim odkrivanjem kombinirano motenih otrok in odraslih oseb,

n   informiranje družine o socialno pravnih predpisih, pravicah, olajšavah in finančni podpori,

n   pomoč pri uveljavljanju pravic,

n   svetovanje o možnostih vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,

n   pomoč na domu,

n   sodelovanje z varstveno delovnimi centri in ustanovami, ki obravnavajo te osebe,

n   vključevanje v aktivnosti ZDSSS.