9. NUDENJE FINANČNE ALI MATERIALNE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM

                                     SLEPIM IN SLABOVIDNIM OSEBAM

 

Sodelovanje pri zagotavljanju socialne varnosti svojih članov temelji na načelih vzajemnosti in solidarnosti.

Program izvajamo:

·        v obliki denarne pomoči,

·        pomoči v živilih, oblačilih in s predmeti za vsakdanje življenje,

·        z nabavo tehničnega pripomočka,

·        v spremljanju gmotnega stanja evidentirane socialno ogrožene osebe, tudi z obiski na domu,

·        z vključevanjem osebe v društveno življenje,

·        z omogočanjem letovanja v enem izmed domov oddiha ZDSSS,

·        s sodelovanjem s socialnimi službami in drugimi dejavniki v lokalnem okolju.