Predlog Zakona o osebni asistenci vložen v DZ.

Poslanska skupina Nove Slovenije je minuli četrtek, dne 24.11.2016, vložila v proceduro predlog »Zakona o osebni asistenci«. Konceptualno gre sicer bolj ali manj za predlog, ki je poznan iz dosedanjih javnih razprav, ter je mešanica predloga iz leta 2010, ki ga je takrat pripravil mag. Cveto Uršič iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Kljub temu pripravljen predlog zakona kot tak, prinaša nekatere ključne spremembe in novosti.

Tako predlog še naprej ohranja prag upravičencev do osebne asistence v razmahu 18-65 let, ter najmanj 30 ur koriščenja tedensko (kar je bilo do sedaj in je še vedno za slepe skrajno neugodno), Ohrabrujoče pa je, da Zakon v 9. členu uvaja t.i. komunikacijski dodatek, ki gluhim, slepim ali gluho-slepim uporabnikom, ki potrebujejo samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, omogoča, da se jim lahko odobri osebna asistenca v obsegu 5 ur na teden v obliki denarnega nadomestila. Če tak uporabnik prejema dodatek za pomoč in postrežbo na podlagi drugih predpisov, se mu izplača samo razlika med dodatkom in zneskom, do katerega bi bil upravičen. Seveda ne bodo tega deležni kar tako vsi vse vprek, temveč zgolj tisti, ki to dejansko potrebujejo (npr. zaposleni, študentje, pokrivanje potreb posameznikov za neobhodne življenske opravke, ipd), kar je do nekje razumljivo. Ne nazadnje podobna ureditev in kriteriji obstajajo v nekaterih evropskih državah.

Zakon še posebej natančno opredeljuje pravico do osebne asistence (30 ur tedensko), ki se izključuje s celodnevnim institucionalnim varstvom, družinskim pomočnikom in dolgotrajno bolnišnično obravnavo, ne izključuje pa se s storitvijo pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo (v tem primeru se število ur osebne asistence ustrezno zmanjša).

O pravici do osebne asistence odloča krajevno pristojni center za socialno delo, ki na podlagi izvedenskega mnenja izda ustrezno odločbo, pritožbeni organ pa je MDDSZ. Izvedensko mnenje izda tričlanska komisija, v kateri sta predstavnika socialnega in zdravstvenega varstva ter predstavnik uporabnikov.

Predlog predvideva, da se sredstva za osebno asistenco zagotovijo iz proračuna. Vendar pa 3. točka 26. člena Zakona opredeljuje tudi prispevek uporabnika, kot glasi:

»V primeru, da je uporabnik upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo oziroma do drugih denarnih prejemkov iz naslova potrebe po tuji negi in pomoči, se mu ta prejemek nameni za sofinanciranje osebne asistence«.

Predlog predvideva začetek veljavnosti zakona 01.01.2019.

V priponi prilagamo v predlog Zakona objavljen na spletni strani Državnega zbora v pdf in doc.x formatu berljivem za slepe. Predlog se intenzivno proučuje. Zato verjamem, da bodo tudi na Zvezi slepih ustrezno reagirali če bo to potrebno. Žal pa je realnost taka, da bo Zakon po vsej verjetnosti večinsko sprejet, čeprav ga je vložila opozicijska stranka, ki je tako prehitela SMC, ZL in DESUS.

Drago Šajn, tajnik MDSS Koper

Attachments:
Download this file (Predlog ZOA 24.11.2016.docx)Predlog ZOA 24.11.2016.docx[ ]93 kB
Download this file (predlog ZOA 24.11.2016.pdf)predlog ZOA 24.11.2016.pdf[ ]1612 kB