Priznanje z veliko plaketo

Za dolgoletno predano, požrtvovalno in nesebično delo na področju skrbi za slepe in slabovidne osebe, nudenju podpore in pomoči ter zagotavljanju  kakovostnega življenja in bivanja v njihovem domačem okolju, je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper prejelo

 

PRIZNANJE Z VELIKO PLAKETO: