VODNIK PO PRAVICAH IN UGODNOSTIH SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB, KI IZHAJAJO IZ SLOVENSKE ZAKONODAJE

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih oseb, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje, prvič izdala ob mednarodnem dnevu invalidov 3. decembra 2005 ter v okviru obeleževanja petinosemdesete obletnice organiziranega delovanja slepih in slabovidnih oseb na slovenskem. V kasnejših letih je večkrat izdala novosti ali prenovljen Vodnik.

Da bi bili slepi in slabovidni bolje obveščeni o tem, kakšne pravice in ugodnosti jim daje slovenska zakonodaja, je Vodnik pripravljen tako, da je najprej naveden posamičen zakon oziroma predpis ter njegova objava, v nadaljevanju pa posamezne določbe z vsebino, vrsto pravice in ugodnosti ter pogoji za uveljavljanje. Pri branju je torej treba še posebno pozornost nameniti pogojem, pod katerimi lahko slepe ali slabovidne osebe uveljavljajo posamezno pravico ali ugodnost.

Tokratni Vodnik izdajamo v okviru obeleževanja stote obletnice organiziranega delovanja slepih in slabovidnih oseb na slovenskem. V Vodniku so zajeti vsi veljavni zakoni oz. predpisi do 15. 9. 2020. Izdan je kot brošura in v elektronski obliki.

Upamo, da bo Vodnik slepim in slabovidnim osebam koristil pri uveljavljanju njihovih pravic in ugodnosti, prav tako pa tudi strokovnim delavcem in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s slepimi in slabovidnimi osebami.