PRVA SOCIALNA IN OSEBNA POMOČ SLEPIM IN SLABOVIDNIM OSEBAM

ORGANIZIRANJE TEČAJEV MOBILNOSTI IN ORIENTACIJE

POMOČ KASNEJE OSLEPELIM SLEPIM IN SLABOVIDNIM OSEBAM

POMOČ STAREJŠIM OSEBAM Z OKVARO VIDA

OPISMENJEVANJE ODRASLIH SLEPIH OSEB V BRAJEVI PISAVI

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB – ZAČETNI TEČAJ  

SVETOVANJE IN USPOSABLJANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB ZA

UPORABO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV

 

POMOČ DRUŽINI S SLEPIM ALI SLABOVIDNIM ČLANOM Z DODATNIMI

MOTNJAMI V TELESNEM ALI DUŠEVNEM RAZVOJU

 

NUDENJE FINANČNE ALI MATERIALNE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM

SLEPIM IN SLABOVIDNIM OSEBAM

POMOČ PRI ZAPOSLOVANJU SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB

OSEBNA ASISTENCA IN NEGA SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB

USPOSABLJANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB ZA GOSPODINJSTVO

USPOSABLJANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB ZA SAMOUREJANJE

USPOSABLJANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB ZA ROČNA DELA

ORGANIZIRANJE IN USPOSABLJANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB ZA

ŽIVLJENJE V BIVALNIH SKUPNOSTIH

ORGANIZIRANJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ PRI PREPREČEVANJU
SOCIALNE IZKLJUČENOSTI

ORGANIZIRANJE SKUPIN ZA SOSEDSKO POMOČ

ORGANIZIRANJE SKUPINE IN IZVAJANJE DOPOLNILNE POMOČI PRI

ŠOLANJU SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB

USPOSABLJANJE SVOJCEV IN DRUGIH OSEB IZ OKOLJA ZA ŽIVLJENJE
IN  DELO S SLEPO IN SLABOVIDNO OSEBO

USPOSABLJANJE IN OMOGOČANJE UPORABE SODOBNE
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE

DRUŠTVENE ČITALNICE

OSVEŠČANJE JAVNOSTI ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE SLEPIH IN
SLABOVIDNIH V OKOLJE

ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA ŠPORTNO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI

ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA ŠAHOVSKIH AKTIVNOSTI

ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA KULTURNIH AKTIVNOSTI

ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA TEČAJEV